#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đúng là lớn như này rồi còn mải chơi game mình chẳng biết như nào nữa, nhưng mình thấy điều ấy đúng là không thể chếp nhận được, đã là người đàn ông của gia đình phải biết chăm sóc là người đứng mũi chịu sào chứ nhỉ, mình chẳng biết tại sao nữa, nhưng thôi kệ mẹ điều ấy đi, việc đó mình cứ tính sau vì việc hiện tại bây giờ của mình đó là được thực hiện cái niềm ham vui đó cái niềm sung sướng đến từ thân xác đó của mình và mình muốn chén nhau với nó, đó là cái suy nghĩ của mình ở thời điểm hiện tại còn sau đó như nào mình chẳng hề biết được luôn và chẳng biết nói như nào

Diễn viên tham gia phim

N/A